Aktív Bt.
H-2475 Kápolnásnyék, Géza utca 15.

Telefon: +36 30 9368 834
E-mail: katodos@t-email.hu
Katódvédelem

Teljes körű szolgáltatást kínálunk ügyfeleinknek a katódos korrózióvédelem területén. Kezdve a tanácsadástól a katódvédelmi létesítmények tervezésén és kivitelezésén át a védelmi rendszerek ellenőrzéséig nálunk mindent egy helyen megtalál. Szolgáltatásaink közé tartoznak a katódvédelmi mérések, vizsgálatok valamint hibakeresés meglévő védelmi rendszereken.

Egy közüzemi vállalatnak ezért az egyik legfontosabb feladata ezeket a csővezetékeket tartósan biztosítani, az élettartamát megnövelni, és a javítási munkákat minimalizálni.


Katódvédelem

Értékmegőrzés évtizedekre szólóan.

Egy csővezeték várható élettartama megfelelő védelem mellett a szállító közegtől függően legalább 50 év, de akár 100 évig is működőképes lehet.
A biztonság és gazdaságosság tekintetében a katódos korrózióvédelem optimális eredményt nyújt, mert a katódos védelemmel még a kritikus talajkörnyezetben is évtizedekig megőrizhető a csővezetékek biztonságos üzeme.

A katódos korrózióvédelem, mint aktív védelmi eljárás - ellentétben a passzív védelemmel - közvetlenül a korrózió kialakulása ellen hat.
A módszer a potenciál és a korróziósebesség összefüggésén alapul. A jól működő katódos védelem a fémfelületen egy potenciálsüllyedést okoz, ezáltal lecsökkenti a korróziósebességet egy technikailag jelentéktelen mértékű szintre.

Költséghatékonyság

A katódos korrózióvédelem alkalmazásával a csővezetékek karbantartási költségei drasztikusan lecsökkenthetők. A szerkezetek csekélyebb sebezhetősége hosszabb ellenőrzési ciklusokat feltételez és ezt követően a rendszeres felülvizsgálatok költségei akár felezhetőek is.

A korrózió okai

A csővezetékek korróziós veszélynek vannak kitéve számos meghatározó tényező, mint pl. agresszív talajok, szulfátredukáló baktériumok a talajban, vagy fémes csatlakozások kölcsönhatása révén.

Továbbá az alábbi okok a korrózió biztos forrásának tekinthetők:

 • Különböző szellőzöttségű talajok Az acél nyugalmi potenciálja csak jelentéktelen mértékben különbözik a jól szellőző talajokban (pl. homok) a nem jól szellőző talajokban (pl. agyagos) lévő acél nyugalmi potenciáljától. Azonban a csővezeték szigetelésén hibahelyek fordulhatnak elő, melyek különböző talajtípusokkal érintkeznek, ekkor ez a potenciálkülönbség elkerülhetetlenül egy korróziós áramot idéz elő. A nem jól szelőzött talajban lévő hibahelynél korrózió lép fel, amely elérheti az évenkénti több tized-milliméteres korróziósebességet.

 • Az acélszerkezethez fémesen más szerkezet - elsősorban vasbeton szerkezet - kapcsolódik
  Hasonlóan a talajszellőzöttség-korrózióhoz, különböző helyeken különböző korróziós potenciálok miatt kialakul a korrózió.
  Ellentétben a talajszellőzöttség-korrózióval, itt a potenciálkülönbségek nem a különböző talajok, hanem a különböző fémanyagok miatt lépnek fel.
  Pl. abban az esetben, ha egy csővezetékhez fémesen kapcsolódik egy beton szerkezet acél vasalata. A betonban lévő fémnek kb. 100 mV-al pozitívabb a korróziós potenciálja, mint a földalatti csővezetéknek.
  A vasbeton szerkezet és a csővezetéken lévő hibahelyek nagy felületi különbsége miatt itt már néhány éven belül súlyos korróziós károk lépnek fel. A fém-elhordási sebesség akár 1 mm/év is lehet.

 • Kóboráram korrózió.
  A földalatti fémszerkezetek egyik legveszélyesebb korróziótípusa a talajban folyó, pl. villamossínektől származó egyenáramú kóboráramok okozta korrózió.
  A korróziós károsodás azáltal következik be, hogy egy nagy felületű fémszerkezet (pl. csővezeték) összegyűjti a talajban még aránylag kis áramsűrűséggel haladó kóboráramokat. A talaj fajlagos vezetőképessége kisebb, mint a fémcsőé. Ha a cső ezután pl. keresztezi a sínpályát, akkor a kóboráram megközelítve a forrását, újból kilép a fémszerkezetből (csőből). Az áramkilépési felület általában sokkal kisebb, ezért az azon átfolyó ionáram a fémszerkezeti anyagot nagy intenzitással hordja el a talajba, ami a csővezeték rövid időn belüli perforációját okozza.
  A gyakorlatban előforduló kóboráramforrások: egyenáramú villamosvasút- és trolibuszszerelvények, katódos védelmi berendezések (a térségükben védelembe be nem kapcsolt fémlétesítményeken), galvanizáló berendezések stb.

 • Váltakozó áram korrózió
  Csővezetékek, amelyek a helyi adottságok miatt (pl. hegyes-völgyes terület, sűrűn beépített terület) nagy szakaszon magasfeszültségű vezetékek alatt vagy mellett húzódnak, váltóárammal lesznek befolyásolva.
  Az indukálódott váltófeszültség által a csővezetéken nem csak súlyos korróziós károk léphetnek fel, hanem veszélyesen magas érintőfeszültségek is, melyek speciális védelmi intézkedéseket követelnek.
  Fentiek miatt mind a kóboráram-korrózió, mind a váltakozó áram korrózió esetében az aktív korrózióvédelem mellett egy feszültség levezető berendezést is szükséges alkalmazni. Csak ebben az esetben lehetséges a veszélyt mind az emberekre, mind az anyagra vonatkozóan alacsonyan tartani.

www.aktivbt.hu